Produkty

Software Moldex3D nabízí pro simulace vstřikování plastů tři hlavní produktové řady:
  • Moldex3D/Solid – je high-end nástrojem pro komplexní optimalizaci i tvarově komplikovaných dílů a forem
  • Moldex3D/eDesign – poskytuje efektivní řešení při vývoji designu produktu a formy. Je přesný a rychlý s uživatelsky příjemným ovládáním.
  • Moldex3D/Shell – je vhodný pro ploché i velkorozměrové díly s rovnoměrnou tloušťkou stěnyMoldex3D/Solid

Nejlepší produkt pro 3D simulaci určený ke komplexnímu ověření designu dílu a formy i řešení problémů při vstřikování.

Moldex3D/Solid je v současné době světová špička v plnohodnotné 3D analýze. Pomocí 3D technologie, která vyniká ve své třídě, založené na 3D hybridní síti a vysoce výkonné metodě konečných objemů (HPFVM = High-Performance Finite Volume Method), umožňuje Moldex3D/Solid optimalizovat design produktu a předpovědět jeho vyrobitelnost.

Jako jediný software na trhu umožňuje Moldex3D/Solid (i eDesign) počítat plně ve 3D nejen dutinu formy, ale i vtokovou soustavu, chladící soustavu, vložky ve formě i celou formu.

Co analyzuje

Umožňuje analyzovat nejen optimálně navrhnuté díly s rovnoměrnou tloušťkou stěny, ale i díly s extrémní změnou tloušťky stěny a díly s velmi komplikovanou geometrií.

Jasné a pohotové zhodnocení

Tento software uživateli umožňuje zkoumat do hloubky chování toku taveniny jak z makropohledu, tak i z hlediska mikropohledu - například fontánový tok, efekt setrvačnosti, gravitační efekt nebo nárůst teploty taveniny vlivem smykového ohřevu a vznik asymetrie teplotního pole při toku rozvětvenou vtokovou soustavou.
3D zobrazení výsledků analýzy (pomocí izoploch, řezů, apod.) pomáhá uživateli jasně a pohotově zhodnotit možné vady dílu.

Rozsah, přesnost, moduly

Moldex3D/Solid má za sebou více než 20-ti letý vývoj a byl prověřen spoustou uživatelů, aby se stal nejpřesnějším 3D simulačním softwarem.
Je schopný simulovat plnění (včetně kaskádového vstřikování) dotlak, chlazení a deformaci dílu při vstřikování termoplastů. V rámci výpočtu chlazení je možné počítat jak s průměrnou teplotou formy v cyklu, tak i s časově proměnnou teplotou formy v cyklu (simulace technologie Rapid Heat and Cool).
Moldex3D/Solid má i další moduly umožňující simulovat orientaci plniva při vstřikování materiálů s vlákny (Fiber), multi-komponentní vstřikování a obstřikování zálisků (MCM) a vstřikování termosetů (RIM). Moldex3D umožňuje i výstupy do pevnostních analýz (modul I2) pro softwary ABAQUS, ANSYS, MSC Nastran, NE Nastran, LS Dyna a Marc. Tento modul Vám dovoluje přenést anisotropii materiálu (orientaci vláken) do strukturálních analýz, což výrazně zvyšuje přesnost pevnostních výpočtů pro materiály s vlákny. Navíc lze pomocí těchto výstupů počítat deformaci jader formy či zálisků.

Paralelní výpočty

Moldex3D/Solid (i eDesign) byl vyvinut s technologií paralelního výpočtu (rozložení výpočtu na více procesorů či jader procesoru). Jako jediný software nabízí paralelní výpočty pro všechny fáze vstřikovacího cyklu. Tyto paralelní výpočty umožňují získat výsledky simulací na komplexním modelu za mnohem kratší čas, než bylo možné kdykoliv předtím. Více informací o paralelních výpočtech.
Moldex3D/eDesign

Schopný pomocník pro analýzy určený k rychlému ověřování designu produktu v postupných krocích

K čemu slouží

Moldex3D/eDesign je software s kompletní plnohodnotnou 3D technologií (plné 3D dutiny formy, vtoku, chlazení i formy), který nemusí uspokojit jen potřeby konstruktérů, ale také technologů. Pomáhá ověřit vyrobitelnost navrženého designu dílu technologií vstřikování plastů a slouží k jeho rychlé optimalizaci. S inteligentním automatickým generátorem hybridní sítě a 3D technologií se uživatelé jednoduše a rychle dostanou od 3D CAD modelu až ke 3D simulacím. Tím lze redukovat mnoho času jinak potřebného při přípravě 3D sítě modelu dílu. Interaktivní zobrazení výsledků pomáhá rychle ověřit a optimalizovat design dílu.

Moldex3D/eDesign je vybaven stejnou technologií výpočtu jako Moldex3D/Solid..

Na základě této technologie můžete provádět plnohodnotnou 3D simulaci i na tlustostěnných dílech, či dílech s extrémní změnou tloušťky stěny.

Paralelní výpočty

Také Moldex3D/eDesign byl vyvinut s technologií paralelního výpočtu, jež umožňuje provádět velmi rychlé výpočty při zachování přesnosti 3D simulací. Více informací o paralelních výpočtech.

Rozsah, přesnost, moduly

Moldex3D/eDesign dokáže provést komplexní analýzy pro vstřikování termoplastů, zahrnující fáze plnění, dotlaku, chlazení a deformací.
Umožňuje uživateli simulovat plnění dutiny formy, optimalizovat polohu vtoku, predikovat nedostřiky (nedotečení dutiny formy) a studené spoje, vyhodnotit konstrukci chladících kanálů, minimalizovat čas cyklu, minimalizovat deformace atd…
Přídavné moduly softwaru Moldex3D/eDesign umožňují simulovat orientaci plniva při vstřikování materiálů s vlákny (Fiber), kaskádové vstřikování, časové proměnné teplotní pole formy v cyklu (technologie Rapid Heat and Cool), multi-komponentní vstřikování a obstřikování zálisků (MCM), vstřikování termosetů (RIM). Moldex3D/eDesign umožňuje i výstupy do pevnostních analýz (modul I2) pro softwary ABAQUS, ANSYS, MSC Nastran, NE Nastran, LS Dyna a Marc. Tento modul Vám dovoluje přenést anisotropii materiálu (orientaci vláken) do strukturálních analýz, což výrazně zvyšuje přesnost pevnostních výpočtů pro materiály s vlákny. Navíc lze pomocí těchto výstupů počítat deformaci jader formy či zálisků.
Moldex3D/Shell

Moldex3D/Shell je založen na výkonné a stabilní 2.5D technologii, která Vám pomůže do hloubky analyzovat a optimalizovat design standardně navržených (plochých) dílů (jako je např. palubní deska, blatník nebo přední maska TV). Model se připravuje ze střednicové plochy dílu a kvalitními síťovacími technologiemi je vytvořena síť s dobrou rozlišovací schopností přes tloušťku dílu. S jedinečnou metodou FFEM (Fast Finite Element Method – rychlá metoda konečných elementů) lze snížit výpočetní čas, což umožňuje v relativně krátkém čase ověřit více variant designu.

Rozsah, přesnost, moduly

Moldex3D/Shell je schopen simulovat plnění, dotlak, chlazení i deformaci dílu při vstřikování thermoplastů. Navazující moduly umožňují simulovat orientaci plniva při vstřikování materiálů s vlákny (Fiber), vstřikování s asistencí plynu (GAIM), multi-komponentní vstřikování a obstřikování zálisků (MCM) a vstřikování termosetů (RIM). Moldex3D/Shell umožňuje i výstupy do pevnostních analýz (modul I2) pro softwary ABAQUS, ANSYS, MSC Nastran, NE Nastran, LS Dyna a Marc. Tento modul Vám dovoluje přenést anisotropii materiálu (orientaci vláken) do strukturálních analýz, což výrazně zvyšuje přesnost pevnostních výpočtů pro materiály s vlákny. Navíc lze pomocí těchto výstupů počítat deformaci jader formy či zálisků.