Vypocty

Pevnostní výpočty

(výstupy z Moldexu3D do softwarů pro strukturální analýzy)


Moldex3D umožňuje výstupy do těchto softwarů pro pevnostní analýzy:
Abaqus, Ansys, MSN Nastran, NE Nastran, LS Dyna, Marc

Pomocí výstupů z analýzy vstřikování do pevnostních analýz lze přesněji určit tuhost a pevnost dílů z materiálů plněných vlákny (počítáno s anizotropií vlastností dílu – skutečná orientace vláken dle simulace vstřikování), počítat deformaci (resp. posun) zálisku při vstřikování, deformaci jádra formy při plnění dutiny, mechanické zatěžování formy při vstřikování (může vést až k poruchám formy),… Do pevnostních výpočtů mezních stavů lze zahrnout i vnitřní pnutí v plastovém dílu vzniklá při vstřikování (vnitřní pnutí indukovaná tokem taveniny a teplotním polem).

Jedinečné funkce softwaru Moldex3D pro výstupy do pevnostních analýz:

  • mapovací funkce – umožňuje namapovat výsledky z analýzy tečení na dodanou síť ze softwaru pro strukturální analýzu (redukce počtu elementů, rozdílné požadavky na strukturu sítě u tokové a strukturální analýzy)
  • redukce „počtu materiálů“ - pro materiály plněné vlákny představuje každé natočení vlákna „jiný materiál“, snížit počet těchto materiálů je možné jejich sdružením do jedné materiálové skupiny nastavením tolerance pro úhel natočení vlákna
Pevnostni vypocty 1 Pevnostni vypocty 2 Pevnostni vypocty 3 Pevnostni vypocty 4

Více informací a příjem objednávek:
Tel: +420 581 111 561
e-mail: simulplast@simulplast.cz