Vypocty

FAQ

  • Jaké jsou hlavní výhody Moldexu3D v porovnání s konkurenčními softwary pro simulaci vstřikování?
  • Který z produktů Moldex3D je nejvhodnější pro naši výrobu, pro naši aplikaci? Který produkt si vybrat?
  • Dokáže Moldex3D simulovat technologii vstřikování kovového prášku MIM (Metal-powder Injectin Molding)?
  • Jaký typ CAD formátu Moldex3D podporuje?
  • Jaký operační systém podporuje Moldex3D?


Jaké jsou hlavní výhody Moldexu3D v porovnání s konkurenčními softwary pro simulaci vstřikování?

Firma CoreTech (vývoj softwaru od roku 1983) věří, že nejdůležitějšími faktory pro dobrý CAE software je jeho spolehlivost, přesnost a rychlost výpočtů. Na ty pak klade největší důraz při zdokonalování softwaru.

Pro dobrý popis CAD modelu dílu plnoobjemovou 3D sítí používá Moldex3D více typů objemových elementů – čtyřstěny, šestistěny, jehlany a prizmatické hranoly. Použití více typů objemových elementů 3D sítě umožňuje jak dobré rozlišení přes tloušťku stěny, tak i dobrý popis různých geometrií CAD modelů.

Aby bylo možné podchytit při simulaci vstřikování efekty pseudoplastického chování taveniny a zahřívání smykovým namáháním, je nezbytně nutné vytvořit přes tloušťku stěny modelu objemovou síť s dobrým rozlišením. To umožňuje v programu Moldex3D/Solid automaticky generovaná síť se zjemněním v povrchové vrstvě (Boundary Layer Mesh). Program Moldex3D/eDesign pak využívá jak funkce automatického zjemňování sítě dle tloušťky stěny, tak i uživatelem ovládanou funkci zjemnění sítě dle nastaveného rastru.

3D síť se 3D technologií výpočtu značně přibližuje výsledky simulací reálným výsledkům, protože 3D technologie umožňuje zachytit reálné jevy při vstřikování – fontánový tok s reálným čelem taveniny, rohový efekt (uzavírání vzduchu na hraně při skokové změně tloušťky stěny dílu), volný tok do dutiny formy, prostorovou orientaci vláken, apod. To pak má zásadní vliv na přesnost a reálnost výsledků.

Kromě dutiny formy Moldex3D popisuje plně ve 3D i vtokovou soustavu, chladící soustavu a celou formu, což je opět unikátní řešení mezi dostupnými simulačními softwary.

V tomto je Moldex3D jedinečný na trhu a nemá konkurenci.

Díky 3D síti vtoku je možné zachytit jevy smykového namáhání taveniny ve vtokové soustavě a vznik asymetrie teplotního pole, která pak může způsobit nerovnoměrné zatékání dutin geometricky vyvážených vícenásobných forem (potenciální nebezpečí pro zmetkovitost těchto forem). Díky plnoobjemové 3D síti chladící soustavy i celé formy je dosaženo přesnějších výsledků rozložení teploty v dílu i formě, což ovlivňuje zejména výsledné deformace dílu.

Na základě této 3D technologie můžete provádět plnohodnotnou 3D simulaci jak na tlustostěnných dílech, tak i na dílech s extrémní změnou tloušťky stěny bez zjednodušení geometrie, a tedy s maximální přesností.

Aby bylo dosaženo vysoké přesnosti, mají modely počítané ve 3D poměrně velký počet objemových elementů (celá forma ve 3D). Přesto jsou výpočty relativně rychlé díky nejen díky rychlým řešičům, ale i díky unikátnímu řešení paralelních výpočtů pro všechny fáze vstřikovacího procesu včetně výpočtu deformací (více o paralelních výpočtech).

Pomocí tohoto modulu se výpočty rozloží na více počítačů propojených pomocí sítě, více procesorů či více jader jednoho procesoru. Tak dochází k výraznému zrychlení při výpočtech.

32-bitové verze operačních systémů často omezují velikost počítaných modelů (max. 4 GB RAM). Proto Moldex3D nabízí i 64-bitovou verzi (pro všechny své produkty), která prakticky neomezuje velikost počítaných modelů.

Díky paralelnímu a 64-bitovému výpočtu lze provést analýzu v kratším čase a na komplexnějším modelu s větším počtem elementů, než bylo reálné kdykoliv předtím (a než dokáží konkurenční softwary).


Který z produktů Moldex3D je nejvhodnější pro naši výrobu, pro naši aplikaci? Který produkt si vybrat?

Moldex3D/Solid a Moldex3D/eDesign využívají při výpočtu plnohodnotnou 3D technologii a plnoobjemovou 3D síť, proto jsou zvláště vhodné pro komplexní geometrie dílů s proměnlivou tloušťkou stěn nebo silnostěnné výlisky. Moldex3D/Shell, který počítá pomocí 2.5D technologie, je využitelný u výlisků s velkými rozměry a konstantní tloušťkou stěny. Moldex3D/Solid i Moldex3D/Shell jsou vynikající nástroje pro hloubkové analýzy. Nicméně, pokud Vaše výrobky nemají výrazné zakřivení povrchů, pak je pro Vás ideální Moldex3D/eDesign, který je přesný, rychlý a snadno použitelný. Je to také nejlepší prostředek pro designéry a konstruktéry, aby dostali rychlou a přesnou analýzu svého modelu výrobku. Co se týká výběru modulů, záleží na tom, co potřebujete analyzovat. Pro kompletní analýzu vstřikování termoplastů potřebujete moduly Flow (Tečení), Pack (Dotak), Cool (Chlazení), Warp (Deformace). Pokud často používáte materiály vyztužené vlákny, budete potřebovat navíc i modul Fiber (Vlákna). Pokud budete potřebovat export dat pro pevnostní (strukturální) analýzu, můžete využít modul Moldex3D-I2. Pokud Vás zajímají komplikovanější procesy jako je vstřikování s pomocí plynu, kaskádové vstřikování, obstřik zálisků, dvojkomponentní vstřikování, vstřikování termosetů, zástřik integrovaných obvodů, simulace optických vlastností průhledných dílů (dvojlomnost), Moldex3D nabízí i tyto simulace. Pokud máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na adrese: simulplast@simulplast.cz nebo na kterémkoliv uvedeném čísle na stránce kontaktů.


Dokáže Moldex3D simulovat technologii vstřikování kovového prášku MIM (Metal-powder Injectin Molding)?

Metal Injection Molding – představuje sloučení dvou tradičních technologií. Z hlediska procesu je MIM velmi podobné technologii vstřikování plastů.

Pokud jsou známé reologické vlastnosti kovového prášku a jeho matrice (pojiva), umožňuje Moldex3D simulovat fázi plnění, dotlaku i chlazení. Jelikož většina MIM dílů je tlustostěnná nebo s proměnlivou tloušťkou stěny, nabízí se použítí programů Moldex3D/Solid nebo Moldex3D/eDesign, kde probíhá výpočet plně ve 3D.


Jaký typ CAD formátu Moldex3D podporuje?

Moldex3D/Solid i Moldex3D/Shell podporuje většinu obecně používaných CAD softwarů od IGES až po STEP formáty. Díky CAD funkcím v Moldexu3D-Mesh, mohou též uživatelé velmi jednoduše opravit nebo editovat CAD geometrii, pokud je potřeba.


Jaký operační systém podporuje Moldex3D?

V tuto chvíli Moldex3D podporuje pouze 32-bit a 64-bit Windows. Je doporučováno použít Windows Vista, XP Professional (Windows 2000 je také podporováno).