Vypocty

Download

Moldex3D/eDesign – tutorial (download)

Moldex3D/eDesign slouží k rychlému ověření designu navrženého dílu a konstrukce formy.

Díky inteligentnímu automatickému síťování, nejlepší 3D technologii a rychlým řešičům získávají uživatelé velmi rychle výsledky simulací, a to plně ve 3D.

Plnoobjemová 3D síť je vygenerována zcela automaticky přímo z CAD modelu dílu, čímž se ušetří množství času jinak potřebného k přípravě síťového modelu. Ovládání tohoto softwaru je uživatelsky příjemné a velmi jednoduché.

Pro názornost je zde k dispozici DOWNLOAD, kde se můžete podívat, jak jednoduše lze připravit síťový model pro simulaci včetně nadefinování vtokové soustavy, chladící soustavy i formy.

Jednotlivé části tohoto TUTORIALU si můžete uložit (downloadovat) do svého PC a následně ho prohlédnout.
Načtení CAD modelu dílu
DOWNLOAD
Zadání poloh vtokových ústí
DOWNLOAD
Vytvoření vtokové soustavy
DOWNLOAD
Automatické vygenerování 3D sítě dutiny formy a vtoku
DOWNLOAD
Zaformování dílu
DOWNLOAD
Vytvoření chladící soustavy
DOWNLOAD
Export připraveného síťového modelu
DOWNLOAD
Pokud máte zájem dozvědět se více o simulačním softwaru Moldex3D/eDesign, kontaktujte nás na e-mailové adrese simulplast@simulplast.cz nebo si požádejte o prezentaci.