Forma

Digimat - unikátní software pro pokročilé modelování materiálových vlastností a struktur

Digimat přesně generuje složité struktury kovů, keramiky, vyztužených plastů, kompozitů, nanostruktur, .... Popisuje reálné anizotropní, nelineární, teplotně a rychlostně závislé chování materiálů - mechanické, elektrické i teplotní.

Digimat charakterizuje materiály jak z mikropohledu - generováním exaktních reprezentativních objemů, tak i z makropohledu využíváním homogenizačních technik. Získané nelineární fyzikální vlastnosti slouží jako vstup do následných analýz dílů.

Digimat slouží při vývoji nových materiálů, kde na základě znalosti chování jednotlivých složek umožňuje simulovat budoucí mechanicko-fyzikální charakteristiky výsledného materiálu. Umožňuje virtuální tvorbu receptur a technologických procesů.

Digimat pomocí reverzního inženýrství umožňuje získat nelineární, teplotně a rychlostně závislé anizotropní charakteristiky existujícího materiálu, které jsou dále základem přesných pevnostních výpočtů.

Digimat propojuje výsledky analýz tečení plastů se vstupy do pevnostních, tepelných nebo elektrických analýz.

Digimat umožňuje proniknout do vnitřní struktury materiálu, provádět její analýzu pomocí simulací a výsledky názorně zobrazovat.

Digimat otevírá nové možnosti vývoje a výzkumu v technicky zaměřených oborech.

Každá simulace je tak přesná, jak přesné jsou její vstupy!