audit

Audit dílu

Prověření vyrobitelnosti navrženého plastového dílu


Dříve, než se pustíte do samotné konstrukce formy, jsme pro Vás schopni provést audit dílu a odhalit tak možná kritická místa jeho designu z hlediska zpracovatelské technologie vstřikování plastů. Případné nedostatky je tak možné opravit a díl zoptimalizovat ještě předtím, než je navržena forma. Vy tak získáte jistotu, že jste nic nezanedbali a díl je vyrobitelný bez vad.

V praxi se však stává, že díl prověřen není, na zakázku se vyrobí forma, která může být bez konstrukčních chyb, a až při samotném lisování se projeví problémy (propady povrchu, deformace dílu, vzhledové vady, …). Úprava formy (pokud je možná) a řešení problému je v této chvíli náročné jak z hlediska financí, tak z hlediska času.

Tomuto se můžete vyhnout. Díky „Auditu dílu“ - získáte:

 • Zkrácení doby vývoje plastového výlisku
 • Snížení nákladů při konstrukci plastových dílů
 • Snížení nákladů díky zvýšení kvality výrobků

My Vám usnadníme rozhodování, Vy ušetříte peníze a čas.

Pro koho je analýza určená?

 • Pro konstruktéry plastových dílů k ověření designu dílu z hlediska jeho vhodnosti pro zpracování technologií vstřikování plastů.
 • Pro cenaře – kontraktáře – nástrojárny pro prověření daného dílu před samotným podepsáním kontraktu na výrobu formy. Upozorníme Vás na možná úskalí při zaformování dílu.
 • Pro nástrojárny – výrobce forem. Vyrobili jste formu bez chyby, přesto je výlisek vadný. Zadavatel má chybu v konstrukci dílu, kterou odmítá přiznat a Vás nutí ke změnám formy na vlastní náklady. V této chvíli Vám může pomoci naše zpráva ze simulace pro nepříjemné dohadovací řízení. Pomůžeme rozporovat požadavky zákazníka.

Co je možné simulovat?

klasickou technologii vstřikování, obstřik zálisků, 2K vstřikování, kaskádové vstřikování, vstřikování s použitím plynu, RIM technologii, enkapsulaci mikročipů, optické vlastnosti (dvojlomnost průhledných dílů)

Co od Vás potřebujeme?

Stačí pouze 3D model dílu v CAD formátu (STEP, IGS,…), omezení daná zadavatelem (požadavky na díl – vzhledové plochy dílu, …), přesný typ materiálu (pokud je zadán). Pokud si přejete, můžeme Vám vhodný materiál navrhnout.

Co Vám přinese analýza?

  Plnění
 • predikce slabých míst v konstrukci dílu a formy
 • návrh optimální polohy vtoku - minimalizace zamrzání taveniny a uzavírání vzduchu ve stěně dílu
 • optimalizace polohy studených spojů - zlepšení pevnosti a vzhledu dílu
 • odhalení míst s uzavíráním vzduchu - optimalizace odvzdušnění formy (odstranění Diesel efektu)
 • orientace vláken a její vliv na finální tvar a vlastnosti dílu
 • odhalí přehřívání materiálu vlivem smykového namáhaní - prevence degradace materiálu

 • Dotlak
 • prověření designu vtokové soustavy a polohy vtokového ústí
 • návrh optimální doby a velikosti dotlaku - prevence vzniku lunkrů a povrchových vad, snížení deformací

 • Deformace
 • určení deformace dílu před výrobou
 • analýza příčin deformace - optimalizace konstrukčních, materiálových a výrobních podmínek
 • export deformovaného dílu do CAD softwarů
 • animace deformace dílu

Výstupy do pevnostních analýz - Ansys, Abaqus, MSC Nastran, NE Nastran, LS Dyna, Marc

Cenová poptávka

Pokud máte zájem, připojte informace (zadání) + 3D model dílu + kontakt na Vás, do 24 hod Vám zpracujeme cenovou nabídku na tuto analýzu.

Pokud je Vám cokoliv nejasné, zeptejte se nás
(tel.: +420 581 111 561, e-mail: simulplast@simulplast.cz).
Budeme Vás kontaktovat.